TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

TPS ÖZEL FATURA HK.

Tarih: 18-04-2019

"KDV Genel Uygulama Tebliği” kapsamında düzenlenen özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Özel fatura düzenleyecek yükümlüler tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde bildirilmesi gereken özel fatura bilgileri Tek Pencere Portal Sistemi

(https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden Bakanlığımıza iletilir.

2. Sistem tarafından Bakanlığımıza iletilen özel fatura bilgileri esas alınarak 16 haneli geçici tescil numaralı ihracat beyannamesi oluşturulur ve geçici tescil numarası bildirim yapan

yükümlüye Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilir.

3. Özel fatura kapsamı eşya, ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrük müdürlüğüne, 16 haneli geçici tescil numaralı ihracat beyannamesi numarasının bildirilmesi

suretiyle “KDV Genel Uygulama Tebliği”nde belirtilen süreler kapsamında sunulur.

4. Muayene ile görevli memur tarafından geçici tescil numarası ile bildirilen beyan bilgileri çağırılarak kağıt ortamındaki özel fatura bilgileri ile sistem üzerinden bildirilen özel

fatura bilgileri karşılaştırılır. Özel faturada yer alması gereken ancak özel fatura düzenlenirken mevcut olmayan bilgiler doldurulur ve ihracat beyannamesi tescil edilir.

5. Eşya ve beyana ilişkin gerekli kontroller yapılarak, ihracat beyannamesinin gümrük işlemleri tamamlanır.

6. İşlemleri tamamlanan ihracat beyannamesi çıkış bildirimi (hava ve deniz yolu) ile ilişkilendirilerek özel fatura kapsamı eşyanın fiili ihracatı gerçekleştirilir.

7. Özel fatura işlemi kara sınır gümrük müdürlüğünden gerçekleştirilecekse, eşyanın fiili ihracatının gerçekleştirilmesini müteakiben ihracat beyannamesi sistem üzerinden memur

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 112f26f1-393e-4b2f-8393-578103738e16 kodu ile erişebilirsiniz.

8. Fiili ihracatın gerçekleştirilmesini müteakiben kapanmış beyanname bilgileri sistem üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilir. Özel fatura işlemlerinin teyidine ilişkin

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile başkaca bir yazışma yapılmaz.

9. Yukarıda belirtilen özel faturaya ilişkin elektronik işlemler ile birlikte özel fatura kapsamında kağıt ortamında halihazırda yapılan tüm işlemler aynen yapılmaya devam edilir.

10. Özel faturaya ilişkin öncelikle elektronik işlemler tamamlanır ardından kâğıt ortamındaki işlemler tesis edilir.

11. Özel fatura kapsamı eşyanın yolcu beraberinde taşınması halinde özel fatura işlemleri elektronik ortamda yürütülmez; işlemler sadece kağıt nüsha üzerinden yapılır.

İlave bir düzenleme yapılıncaya kadar yukarıda belirtilen işlemler elektronik ve kâğıt ortamında birlikte yapılmaya devam edecektir.

İşbu Genelge hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, 13.05.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda işlemi tamamlanmayan özel fatura, kağıt ortamında onaylanmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı”

Ek Dosyalar

TPS_ÖZEL_FATURA_18.04_.2019_.pdf

Kategori: Mevzuat

Başa Dön